Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 15 lutego 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Skażenie radioaktywne środków spożywczych (A7-0001/2011, Ivo Belet) (głosowanie)
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE) – Pani Przewodnicząca! Jest to poprawka ustna dotycząca odszkodowań dla rolników i za tę inicjatywę chcę podziękować pani poseł Rivasi. Brzmi ona następująco: „Do marca 2012 roku Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat zasadności systemu odszkodowań dla rolników, których produkty spożywcze zostały zanieczyszczone powyżej ustalonych maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia i nie mogą zostać dopuszczone do sprzedaży. System taki powinien opierać się na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. Do powyższego sprawozdania dołączony będzie, we właściwym przypadku, projekt ustawodawczy wprowadzający taki system”. Jest to wspólna poprawka złożona przez pięć grup politycznych.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności