Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Torek, 15. februar 2011 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Radioaktivno onesnaženje živil (A7-0001/2011, Ivo Belet) (glasovanje)
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). ─ Gospa predsednica, gre za ustno spremembo o nadomestilih za kmete, zahvala za pobudo pa gre gospe Rivasi. Sprememba se glasi: „Komisija do marca 2012 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o ustreznosti mehanizma nadomestil za kmete, katerih živila so onesnažena nad najvišjo dovoljeno stopnjo in se jih ne more dati na trg. Ta mehanizem mora temeljiti na načelu ,onesnaževalec plača’. Po potrebi se poročilu doda zakonodajni predlog za vzpostavitev takega mehanizma.“ To je skupni predlog petih političnih skupin.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov