Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 15. února 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0004/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Hlasováním pro tuto zprávu vyslovujeme potřebné kladné stanovisko Evropského parlamentu k mezinárodní dohodě, kterou uzavřely EU a Brazílie. Jedná se o horizontální dohodu s Brazílií, která položí řádný právní základ pro vztahy mezi EU a Brazílií v oblasti letecké dopravy. Jde o důležitý první krok k posilování vztahů mezi Evropskou unií a Brazílií v oblasti letecké dopravy, který umožňuje oběma stranám dále zlepšovat vzájemnou spolupráci na této úrovni a přistoupit k jednáním týkajícím se komplexní dohody o leteckých službách. Předpokládá se, že tato dohoda by mohla přinést spotřebitelům užitek ve formě zvýhodněného jízdného až ve výši 460 milionů EUR. Tato skutečnost bude mít pozitivní dopad na zaměstnanost a je tu naděje, že leteckým společnostem v EU se otevřou nové obchodní příležitosti, z čehož budou mít výhodu cestující mezi EU a Brazílií. S ohledem na to souhlasím s návrhem zpravodaje, aby Parlament přijal tuto zprávu, a s žádostí na Radu, aby neprodleně dokončila tento postup.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí