Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0004/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Με την υπερψήφιση της παρούσας έκθεσης, παρέχουμε την απαραίτητη ευνοϊκή γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διεθνή συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και της Βραζιλίας. Είναι μια «οριζόντια» συμφωνία με τη Βραζιλία η οποία θα καθιερώσει μια στερεή νομική βάση για τις συνδέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Βραζιλίας στον τομέα των αερομεταφορών. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην πορεία σύσφιγξης των επαφών ΕΕ-Βραζιλίας στον τομέα των αερομεταφορών και θα επιτρέψει την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών σε αυτό το επίπεδο και θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ολοκληρωμένης συμφωνίας στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών. Θεωρείται ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει οφέλη για τους καταναλωτές με τη μορφή φτηνότερων εισιτηρίων της τάξης των 460 εκατομμυρίων ευρώ. Θα υπάρξει θετικός αντίκτυπος στην απασχόληση, και ευελπιστούμε ότι θα προκύψουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους αερομεταφορείς της ΕΕ, με πλεονεκτήματα για όσους ταξιδεύουν μεταξύ της ΕΕ και της Βραζιλίας. Βάσει των ανωτέρω, συμφωνώ με την εισηγήτρια επί της πρότασης να εγκρίνει το Κοινοβούλιο αυτήν τη συμφωνία και του αιτήματος να ολοκληρώσει το Συμβούλιο αυτήν τη διαδικασία χωρίς άσκοπη χρονοτριβή.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου