Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 15. helmikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0004/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestämällä tämän mietinnön puolesta Euroopan parlamentti antaa tarvittavan tukensa EU:n ja Brasilian solmimalle kansainväliselle sopimukselle. Kyse on horisontaalisesta sopimuksesta Brasilian kanssa, ja se muodostaa vakaan oikeusperustan EU:n ja Brasilian suhteille ilmailun alalla. Tämä on merkittävä ensiaskel EU:n ja Brasilian suhteiden lujittamisessa ilmailualalla. Sen ansiosta osapuolet ovat voineet entisestään tiivistää yhteistyötä tällä alalla sekä valmistella neuvotteluja Brasilian ja EU:n välisestä kattavasta lentoliikennesopimuksesta. Sopimuksen uskotaan tuottavan kuluttajille jopa 460 miljoonan euron hyödyt hintojen laskemisen seurauksena. Sopimus vaikuttaa myönteisesti myös työllisyyteen, ja sen toivotaan lisäksi luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia EU:n lentoyhtiöille, mikä hyödyttäisi EU:n ja Brasilian välillä matkustavia. Nämä seikat huomioon ottaen tuen esittelijän ehdotusta, jonka mukaan parlamentin pitäisi hyväksyä tämä mietintö sekä pyytää neuvostoa saattamaan menettelynsä päätökseen turhia viivyttelemättä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö