Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 15 februari 2011 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A7-0004/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. (PT) Door het aannemen van dit verslag heeft het Europees Parlement de vereiste goedkeuring gehecht aan de internationale overeenkomst die de EU en Brazilië hebben afgesloten. Deze horizontale overeenkomst zal een degelijke rechtsgrond vormen voor de luchtvaartrelaties van de EU met Brazilië. Het is een belangrijke stap in de versterking van de luchtvaartrelaties tussen de EU en Brazilië die het voor de EU en Brazilië mogelijk maakt hun samenwerking inzake luchtvaart verder te bevorderen en tot de onderhandeling over een algemene luchtvaartovereenkomst tussen Brazilië en de EU te komen. Een dergelijke overeenkomst kan naar verwachting een consumentensurplus (voordelen in termen van lagere tarieven) tot 460 miljoen genereren en zal positieve effecten hebben voor de werkgelegenheid. Voorts worden van de overeenkomst aanzienlijke nieuwe zakelijke mogelijkheden verwacht voor EU-luchtvaartmaatschappijen, evenals voordelen voor de reizigers. Gezien het voorgaande ben ik het ermee eens dat de rapporteur het Parlement voorstelt het verslag aan te nemen en de Raad verzoekt deze procedure zo snel mogelijk af te ronden.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid