Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 15 lutego 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0004/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Poprzez głosowanie za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania wyrażamy niezbędną pozytywną opinię Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy międzynarodowej między UE a Brazylią. Jest to umowa horyzontalna, która pozwoli stworzyć solidną podstawę prawną dla stosunków UE-Brazylia w dziedzinie lotnictwa. Jest to ważny pierwszy krok w zacieśnianiu stosunków UE-Brazylia w dziedzinie lotnictwa, który umożliwi obu stronom dalsze rozwijanie współpracy w tej dziedzinie oraz dążenie do negocjowania kompleksowej umowy o komunikacji lotniczej. Umowa tego rodzaju powinna przynieść korzyści konsumentom w postaci niższych cen, mogące osiągnąć kwotę 460 milionów euro. Pojawią się pozytywne skutki dla zatrudnienia, oczekuje się również, że otworzą się nowe możliwości biznesowe dla linii lotniczych UE i powstaną korzyści dla osób podróżujących między UE a Brazylią. W związku z tym zgadzam się ze propozycją sprawozdawczyni w sprawie przyjęcia sprawozdania przez Parlament i prośbą, aby Rada bez zbędnej zwłoki doprowadziła procedurę do końca.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności