Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 15. februar 2011 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0007/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) I lyset af Parlamentets nye beføjelser i henhold til Lissabontraktaten er det blevet nødvendigt at vedtage udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler om Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender har anbefalet vedtagelsen af denne aftale. Aftalen åbner for, at tredjelande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, kan deltage i Fonden for De Ydre Grænser. Denne deltagelse kan bygge på yderligere aftaler, som skal indgås for at afklare de nødvendige bestemmelser vedrørende deltagelsen, herunder bestemmelser om beskyttelse af EU's økonomiske interesser og bemyndigelse af Revisionsretten til at foretage kontrol. Parterne har indgået aftalen, og da der ikke var nogen kritiske bemærkninger i nogen af de udtrykte holdninger, stemte jeg for denne beslutning.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik