Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Antradienis, 2011 m. vasario 15 d. - Strasbūras Tekstas OL

Paaiškinimai dėl balsavimo
MPphoto
 
 

Pateiktas tekstas : A7-0007/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Pagal naujuosius Lisabonos sutartimi Parlamentui suteiktus įgaliojimus atsirado būtinybė priimti Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su Išorės sienų fondu 2007–2013 m. laikotarpiu, sudarymo Europos Sąjungos vardu projektą. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas rekomendavo šį susitarimą patvirtinti. Šiame susitarime numatomas trečiųjų šalių, dalyvaujančių įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, dalyvavimas Išorės sienų fonde. Šį dalyvavimą galima užtikrinti kitais susitarimais, kuriuos reikėtų sudaryti siekiant išaiškinti būtinas šio dalyvavimo nuostatas, įskaitant dėl ES finansinių interesų apsaugos ir Audito Rūmų įgaliojimo atlikti auditą. Šalys dėl to susitarė; atsižvelgdamas į tai, kad nė vienoje išreikštoje nuomonėje nebuvo kritiškų pastabų, balsavau už šią rezoliuciją.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika