Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 15 februari 2011 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A7-0007/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. (PT) In het kader van de nieuwe bevoegdheden die het Verdrag van Lissabon aan het Parlement toekent, dient het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein over extra voorschriften in verband met het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 te worden aangenomen. De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken beveelt aan dat het Parlement aan deze overeenkomst zijn goedkeuring hecht. De overeenkomst beoogt de deelname aan het Buitengrenzenfonds van derde landen die betrokken zijn bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis. Deze deelname zal geschieden via aanvullende regelingen die moeten worden vastgesteld om duidelijkheid te scheppen in de voorschriften voor deelname, waaronder bepalingen inzake de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie en de controlebevoegdheid van de Rekenkamer. Aangezien de betrokken partijen tot overeenstemming zijn gekomen en geen van de uitgebrachte adviezen kritiek bevat, heb ik voor deze resolutie gestemd.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid