Index 
 Text integral 
Dezbateri
Marţi, 15 februarie 2011 - Strasbourg Ediţie JO

Explicaţii privind votul
MPphoto
 
 

Text depus : A7-0007/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. (PT) În contextul noilor puteri acordate Parlamentului prin Tratatul de la Lisabona, a devenit necesară adoptarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui acord între Comunitatea Europeană şi Republica Islanda, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare aferente Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007 - 2013. Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a recomandat adoptarea prezentului acord. Acordul prevede participarea la Fondul pentru frontierele externe a ţărilor terţe implicate în punerea în aplicare, respectarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen. În vederea acestei participări, trebuie să fie încheiate acorduri suplimentare pentru a preciza normele suplimentare necesare pentru participare, inclusiv dispoziţii care să asigure protejarea intereselor financiare ale Comunităţii, precum şi competenţele de audit ale Curţii de Conturi. Părţile au încheiat acest acord şi, dat fiind faptul că nu au existat comentarii critice în niciunul dintre avizele exprimate, am votat în favoarea acestei rezoluţii.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate