Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Torek, 15. februar 2011 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Obrazložitve glasovanja
MPphoto
 
 

Predloženo besedilo : A7-0007/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), v pisni obliki. (PT) V skladu z novimi pristojnostmi, ki jih Parlamentu podeljuje Lizbonska pogodba, je bilo treba sprejeti osnutek sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma, v imenu Evropske unije, med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi s Skladom za zunanje meje za obdobje 2007–2013. Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je priporočil sprejetje tega sporazuma. Sporazum predvideva, da bi tretje države, ki sodelujejo pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, sodelovale v Skladu za zunanje meje. To sodelovanje je mogoče doseči z nadaljnjimi sporazumi, ki naj bi jih sklenili, da bi pojasnili določbe, ki so nujne za to sodelovanje, vključno z določbami o zaščiti finančnih interesov EU in o pooblastilu Računskega sodišča za izvajanje revizij. Sporazum sta sklenili obe strani in glede na to, da v izraženih mnenjih ni bilo kritičnih pripomb, sem glasovala za to resolucijo.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov