Indeks 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 15. februar 2011 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig.(PT) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 har brasilianske statsborgere adgang til visumfri indrejse i alle EU's medlemsstater, forudsat at der er tale om kortvarige ophold. Brasilien stiller dog stadig krav om, at statsborgere fra fire medlemsstater (Estland, Cypern, Malta og Letland) skal være i besiddelse af et visum for at rejse ind i landet. De øvrige medlemsstater har indgået bilaterale aftaler direkte med Brasilien. På baggrund af EU's eksklusive eksterne kompetence på dette område har Rådet for at tage hånd om dette problem vedtaget en afgørelse, som bemyndiger Kommissionen til at indlede forhandlinger vedrørende indgåelse af en aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold. Den nuværende aftale mellem EU og Brasilien, som jeg stemte for, indfører gensidig visumfritagelse ved rejser i turisme- og forretningsøjemed for alle brasilianske statsborgere og alle EU-statsborgere, herunder statsborgere fra de fire medlemsstater, som p.t. ikke nyder visumfritagelse ved rejser til Brasilien. Aftalen erstatter ikke, men supplerer eksisterende bilaterale aftaler mellem adskillige medlemsstater og Brasilien, der omfatter andre rejser end rejser i turist- og forretningsøjemed, f.eks. for studerende og forskere.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik