Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Teisipäev, 15. veebruar 2011 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , kirjalikult. (PT) Määruse (EÜ) nr 539/2001 kohaselt võivad Brasiilia kodanikud kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse reisida viisavabalt, kui nad viibivad seal lühiajaliselt. Brasiilia aga nõuab endiselt oma territooriumile sisenemiseks viisat ELi nelja liikmesriigi – Eesti, Küprose, Malta ja Läti – kodanikelt. Teised liikmesriigid on Brasiiliaga sõlminud kahepoolsed lepingud. Probleemi lahendamiseks, ja arvestades ELi ainupädevust selles valdkonnas, võttis nõukogu vastu otsuse, millega volitas komisjoni alustama läbirääkimisi ELi ja Brasiilia vahel lühiajalise viisa nõudest loobumise lepingu sõlmimiseks. ELi ja Brasiilia vahelise lepinguga (mille poolt ma hääletasin) kehtestatakse vastastikune viisavabadus turismi ja äritegevuse eesmärgil reisimiseks kõikidele Brasiilia ja ELi kodanikele, sealhulgas nende nelja liikmesriigi kodanikele, kelle suhtes Brasiiliasse reisimiseks viisavabadus praegu ei kehti. Leping ei asenda, vaid täiendab olemasolevaid kahepoolseid kokkuleppeid mitme ELi liikmesriigi ja Brasiilia vahel, mis hõlmavad reisimist muul eesmärgil kui turism ja äritegevus (nt tudengid ja teadlased).

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika