Index 
 Teljes szöveg 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2011. február 15., Kedd - Strasbourg HL kiadás

A szavazáshoz fűzött indokolások
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), írásban.(PT) A Tanács 539/2001/EK rendeletének értelmében a brazil polgárok rövid távú tartózkodásra az Európai Unió minden tagállamába vízummentesen utazhatnak. Brazília azonban továbbra is vízumot kér négy tagállam – Észtország, Ciprus, Málta és Lettország – állampolgáraitól. A többi tagállam közvetlenül Brazíliával kötött kétoldali megállapodásokat. E helyzet megoldására, valamint tekintettel arra, hogy az EU ezen a téren kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik, a Tanács elfogadta a határozatot, amely felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy kezdjen tárgyalásokat a Brazília és az EU közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről. Az EU és Brazília közötti jelenleg hatályos megállapodás – amelyre igennel szavaztam – kölcsönös vízummentességet nyújt turizmus céljából vagy üzleti céllal történő utazás esetében valamennyi brazil és uniós állampolgár számára, köztük azon négy tagállam állampolgárai számára is, akik jelenleg nem utazhatnak vízummentesen Brazíliába. A megállapodás nem felváltja, hanem kiegészíti a nem üzleti vagy turisztikai céllal – azaz például tanulmányi vagy kutatási céllal – történő utazásra vonatkozó, jelenleg hatályos, több uniós tagállam és Brazília közötti kétoldali megállapodásokat.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat