Index 
 Text integral 
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 15 februarie 2011 - Strasbourg Ediţie JO

Explicaţii privind votul
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris.(PT) În conformitate cu condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului, cetăţenii Braziliei pot călători în toate statele membre ale Uniunii Europene fără obligaţia de a deţine o viză de scurtă şedere. Cu toate acestea, Brazilia impune încă cetăţenilor a patru state membre ale UE obligaţia de a deţine viză pentru a intra în ţară: Estonia, Cipru, Malta şi Letonia. Celelalte state membre au semnat acorduri bilaterale direct cu Brazilia. Pentru a rezolva această problemă şi având în vedere competenţa externă exclusivă a UE în acest domeniu, Consiliul a adoptat o decizie prin care autoriza Comisia să deschidă negocieri în vederea încheierii unui acord de exonerare de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere între Uniunea Europeană şi Brazilia. Actualul acord UE-Brazilia, în favoarea căruia am votat, stabileşte un regim reciproc de exonerare de obligaţia de a deţine viză pentru călătoriile în scop turistic şi de afaceri pentru toţi cetăţenii Braziliei şi ai UE, inclusiv pentru cetăţenii celor patru state membre care nu beneficiază în prezent de un regim de călătorie fără viză în Brazilia. Acordul nu înlocuieşte, ci completează actualele acorduri bilaterale încheiate de mai multe state membre ale UE cu Brazilia, care acoperă călătoriile în alte scopuri decât turismul şi afacerile, precum călătoriile efectuate de studenţi şi de cercetători.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate