Zoznam 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 15. februára 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Na základe nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 môžu brazílski občania cestovať do všetkých členských štátov Európskej únie bez víz pod podmienkou, že ide o krátkodobý pobyt. Brazília však ešte stále požaduje na vstup na svoje územie víza od občanov štyroch členských štátov EÚ: Estónska, Cypru, Malty a Lotyšska. Ostatné členské štáty uzavreli priamo s Brazíliou bilaterálne dohody. Aby sa uvedená situácia vyriešila a vzhľadom na výlučnú vonkajšiu právomoc EÚ v tejto oblasti, prijala Rada rozhodnutie, ktorým poverila Komisiu začať rokovania o uzatvorení dohody o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch medzi EÚ a Brazíliou. Súčasná dohoda medzi EÚ a Brazíliou, za ktorú som hlasovala, stanovuje recipročné oslobodenie od vízovej povinnosti pri cestách na účely cestovného ruchu a podnikania pre všetkých občanov Brazílie a EÚ vrátane štátnych príslušníkov štyroch členských štátov, ktoré v súčasnosti nemajú s Brazíliou bezvízový styk. Táto dohoda nenahrádza, ale dopĺňa existujúce bilaterálne dohody medzi niektorými členskými štátmi EÚ a Brazíliou, ktoré sa vzťahujú na iné účely než cestovný ruch a podnikanie, napríklad na študentov a výskumných pracovníkov.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia