Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 15 februari 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig.(PT) I enlighet med rådets förordning (EG) nr 539/2001 får brasilianska medborgare resa till samtliga medlemsstater i EU utan visering vid kortare vistelser. Brasilien har emellertid alltjämt visumkrav för medborgarna i fyra medlemsstater vid inresa i landet: Estland, Cypern, Malta och Lettland. Övriga medlemsstater har ingått bilaterala viseringsavtal direkt med Brasilien. För att komma till rätta med detta, och mot bakgrund av att EU har exklusiv extern behörighet på det här området, har rådet antagit ett beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Brasilien om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser. Det nuvarande avtalet mellan EU och Brasilien, som jag röstade för, gör ett ömsesidigt undantag från viseringskravet vid resor för turism- eller affärsändamål för medborgare i Brasilien och EU, inklusive medborgare i de fyra medlemsstater som i dag inte åtnjuter viseringsfritt resande till Brasilien. Avtalet ersätter inte, utan kompletterar befintliga bilaterala avtal som ingåtts mellan åtskilliga EU-medlemsstater och Brasilien avseende resande för andra ändamål än turism- och affärsändamål (t. ex. studie- och forskningsresor).

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy