Показалец 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 15 февруари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0010/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Съгласно Договора от Лисабон общата политика по отношение на визите във връзка с трети страни е от изключителната компетентност на ЕС. Единствено ЕС, а не държавите-членки поотделно, могат да договарят и подписват споразумения за премахване на визите с Бразилия. Преди влизането в сила на Договора от Лисабон това не беше така. В доклада се анализира споразумението между ЕС и Бразилия за премахването на визите за притежателите на дипломатически, служебни и официални паспорти. Официалното подписване на споразумението от страна на Съюза и Бразилия се състоя в Брюксел на 8 ноември 2010 г. Споразумението за премахване на визите не заменя другите двустранни споразумения, подписани с различни държави-членки, а ги допълва. Сключеното от Съюза споразумение обаче има предимство пред двустранните споразумения в областите, обхванати в тях, а именно пътувания с цел туризъм или извършване на стопанска дейност. Приветствам клаузите за реципрочност между бразилските граждани и гражданите на ЕС и гарантирането на равно третиране за всички граждани на ЕС. Въведена е разпоредба, според която Бразилия и ЕС могат да суспендират или прекратят споразумението само по отношение на всички държави-членки. Поради тези причини гласувах за доклада.

 
Правна информация - Политика за поверителност