Seznam 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 15. února 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0010/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Podle Lisabonské smlouvy je společná vízová politika ve vztahu k třetím zemím ve výlučné pravomoci Evropské unie. Nikoli jednotlivé členské státy, nýbrž pouze Unie může vyjednávat o dohodě o zrušení vízové povinnosti s Brazílií a uzavřít ji. Nebylo tomu tak, dokud nebyla podepsána Lisabonská smlouva. Tato zpráva analyzuje dohodu o zrušení vízové povinnosti mezi Evropskou unií a Brazílií pro držitele diplomatických, služebních a úředních cestovních pasů. K formálnímu podepsání dohody došlo jménem Evropské unie a Brazílie v Bruselu dne 8. listopadu 2010. Tato dohoda o zrušení vízové povinnosti nenahrazuje, nýbrž doplňuje ostatní dvoustranné dohody podepsané s různými členskými státy. Dohoda uzavřená na úrovni Unie však bude mít přednost před dvoustrannými dohodami v oblastech, na něž se tyto dohody vztahují, konkrétně v případě cest za účelem turistiky a podnikání. Vítám doložky o vzájemnosti mezi brazilskými občany a občany Unie a záruku rovného zacházení pro všechny občany Unie. Bylo zařazeno také ustanovení, aby Brazílie a Unie mohly pozastavit nebo ukončit provádění dohody pouze ve vztahu ke všem členským státům. Z těchto důvodů jsem hlasovala kladně.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí