Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 15. februar 2011 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0010/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Ifølge Lissabontraktaten henhører den fælles visumpolitik i forhold til tredjelande under EU's enekompetence. Kun EU og ikke de enkelte medlemsstater kan forhandle og indgå en visumfritagelsesaftale med Brasilien. Sådan var det ikke, før traktaten trådte i kraft. I dette dokument analyseres aftalen om visumfritagelse mellem EU og Brasilien for indehavere af diplomatpas, tjenestepas og officielle pas. Den formelle underskrivelse af aftalen på vegne af EU og Brasilien fandt sted i Bruxelles den 8. november 2010. Aftalen vil ikke erstatte de øvrige bilaterale aftaler, der er undertegnet med de enkelte medlemsstater, men derimod supplere dem. Den aftale, som EU har indgået, vil dog have forrang i forhold til de bilaterale aftaler på de områder, som de dækker, nemlig rejser i turisme- og forretningsøjemed. Jeg glæder mig over bestemmelserne om gensidighed mellem brasilianske statsborgere og EU-borgere og garantien om ligebehandling for alle EU-borgere. Der er indført en bestemmelse om, at Brasilien og EU kun kan suspendere eller opsige aftalen for alle medlemsstater. Af disse årsager stemte jeg for.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik