Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 15. veebruar 2011 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0010/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , kirjalikult. (PT) Lissaboni lepingu kohaselt kuulub ühine viisapoliitika kolmandate riikide suhtes ELi ainupädevusse. Ainult EL – ja mitte üksikud liikmesriigid – saab Brasiiliaga viisanõudest loobumise läbirääkimisi pidada ja vastava lepingu sõlmida. Enne Lissaboni lepingu jõustumist oli olukord teine. Raportis analüüsitakse ELi ja Brasiilia vahelist viisavabaduslepingut, mis hõlmab diplomaatilise, teenistus- ja ametipassi kasutajaid. Ametlikult kirjutati Euroopa Liidu ja Brasiilia nimel lepingule alla Brüsselis 8. novembril 2010. Viisavabadusleping ei asenda teisi, eri liikmesriikidega sõlmitud kahepoolseid lepinguid, vaid täiendab neid. Teatavates kahepoolsete lepingutega hõlmatud valdkondades, nimelt turismi- ja ärireiside puhul, on ELi sõlmitud leping aga ülimuslik. Ma olen rahul Brasiilia ja ELi kodanike puhul kehtestatavate vastastikkuse klauslitega ning kõigi ELi kodanike võrdse kohtlemise tagamisega. Lepingus nähakse ette, et Brasiilia ja EL saavad lepingu peatada või lõpetada üksnes kõigi liikmesriikide suhtes korraga. Seetõttu hääletasin poolt.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika