Hakemisto 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 15. helmikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0010/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimuksen mukaan kolmansia maita koskeva yhteinen viisumipolitiikka kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan. Vain EU, eivät yksittäiset jäsenvaltiot, voi neuvotella ja allekirjoittaa viisumivapaussopimuksen Brasilian kanssa. Niin ei ollut ennen kuin Lissabonin sopimus tuli voimaan. Tässä mietinnössä analysoidaan diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoita koskevaa EU:n ja Brasilian välistä viisumivapaussopimusta. Sopimuksen virallinen allekirjoittaminen unionin ja Brasilian puolesta tapahtui Brysselissä 8. marraskuuta 2010. Tällä viisumivapaussopimuksella ei korvata eri jäsenvaltioiden kanssa allekirjoitettuja muita kahdenvälisiä sopimuksia vaan täydennetään niitä. Unionin tekemä sopimus on kuitenkin ensisijainen suhteessa kahdenvälisiin sopimuksiin erityisesti, kun on kyse seuraavista sopimuksen soveltamisaloista: matkailu- tai liiketarkoituksessa tehdyt matkat. Suhtaudun myönteisesti Brasilian kansalaisten ja EU:n kansalaisten välistä vastavuoroisuutta koskeviin lausekkeisiin ja tasavertaisen kohtelun turvaamiseen kaikille EU:n kansalaisille. Säännös koskee Brasiliaa, ja vain EU voi keskeyttää tai irtisanoa sopimuksen kaikkien jäsenvaltioidensa osalta. Näistä syistä äänestin puolesta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö