Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Otrdiena, 2011. gada 15. februāris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

 Balsojumu skaidrojumi
MPphoto
 
 

Iesniegtais teksts : A7-0010/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), rakstiski. (PT) Saskaņā ar Lisabonas līgumu kopējā vīzu politika attiecībā uz trešām valstīm ir ES ekskluzīvā kompetence. Tikai ES, nevis dalībvalstis individuālā kārtībā var risināt sarunas un parakstīt nolīgumu par bezvīzu režīmu ar Brazīliju. Tāda situācija nebija pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Šajā ziņojumā ir analizēts ES un Brazīlijas vīzu režīma atcelšanas nolīgums diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem. Nolīgums tika oficiāli parakstīts Eiropas Savienības un Brazīlijas vārdā Briselē 2010. gada 8. novembrī. Šis bezvīzu režīma nolīgums neaizstāj pārējos divpusējos nolīgumus, kas parakstīti ar dažādām dalībvalstīm, bet papildina tos. Taču Eiropas Savienības noslēgtais nolīgums ir prioritārs salīdzinājumā ar divpusējiem nolīgumiem jomās, uz kurām tie attiecas, proti, ceļošanu tūrisma un uzņēmējdarbības nolūkos. Es atzinīgi vērtēju savstarpējības klauzulu starp Brazīlijas valstspiederīgajiem un ES pilsoņiem un vienlīdzīgas attieksmes garantiju visiem ES pilsoņiem. Ir ietverts nosacījums, ka Brazīlija un ES var apturēt vai pārtraukt šā nolīguma darbību tikai attiecībā uz visām dalībvalstīm. Tieši šo apsvērumu dēļ es balsoju „par”.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika