Indeks 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 15 lutego 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0010/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Zgodnie z Traktatem z Lizbony wspólna polityka wizowa w odniesieniu do krajów trzecich należy do wyłącznych kompetencji UE. Jedynie UE, a nie poszczególne państwa członkowskie, może negocjować i zawierać umowę w sprawie zniesienia wiz z Brazylią. Sytuacja wyglądała inaczej przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego. W przedmiotowym sprawozdaniu zawarto analizę umowy UE-Brazylia w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych i urzędowych. Oficjalne podpisanie umowy w imieniu Unii i Brazylii miało miejsce w Brukseli 8 listopada 2010 r. Przedmiotowa umowa o zniesieniu wiz między UE a Brazylią nie zastępuje innych umów dwustronnych podpisanych z poszczególnymi państwami członkowskimi, ale je uzupełnia. Jednak umowa podpisana przez Unię będzie nadrzędna w stosunku do umów dwustronnych w dziedzinach przez nie objętych, mianowicie przyjazdów w celach turystycznych i biznesowych. Przyjmuję z zadowoleniem klauzule wzajemności pomiędzy obywatelami brazylijskimi i obywatelami UE, a także gwarancję równego traktowania wszystkich obywateli UE. Przyjęto postanowienie mówiące, że Brazylia i UE mogą zawiesić lub wypowiedzieć umowę wyłącznie w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich. Dlatego właśnie zagłosowałam za przyjęciem tego dokumentu.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności