Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 15. února 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0020/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy o právech cestujících autobusy a autokary. Vítám skutečnost, že v konečném znění představuje uspokojivý a vyvážený kompromis zajišťující práva cestujících, aniž by přitom představoval přehnanou administrativní zátěž pro dopravce, z nichž většinu tvoří malé a střední podniky. Návrh Komise zavést v celé Evropské unii práva chránící cestující srovnatelná s právy, vztahující se na ostatní druhy dopravy, stejně jako zajištění rovných podmínek pro hospodářskou soutěž mezi přepravními společnostmi z různých členských států a mezi různými druhy dopravy je opatření, ze kterého mohou mít užitek všichni. Jednání byla dlouhá a skončila dohodovacím řízením. Největšími spornými body byla otázka vnitrostátních orgánů odpovědných za prosazování nařízení a otázka rozsahu regulace. Nařízení se nakonec vztahuje na všechny pravidelné vnitrostátní nebo přeshraniční linky, za předpokladu, že je plánovaná ujetá vzdálenost 250 km a více („dálkové spoje“). Nařízení rovněž stanoví odškodnění a pomoc v případě nehody, řeší práva cestujících v případě zrušení nebo zpoždění linky a práva osob se zdravotním postižením a / nebo s omezenou schopností pohybu a orientace.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí