Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0020/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Επικροτώ το γεγονός ότι το τελικό κείμενο συνιστά έναν ικανοποιητικό και ισορροπημένο συμβιβασμό, αφού πετυχαίνει να διασφαλίσει τα δικαιώματα των επιβατών, χωρίς παράλληλα να επιβαρύνει σημαντικά τους μεταφορείς, που στην πλειονότητά τους είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η πρόταση της Επιτροπής να εφαρμόσει, σε επίπεδο ΕΕ, δικαιώματα προστασίας των επιβατών ανάλογα με εκείνα που ισχύουν σε άλλα μέσα μεταφορών, καθώς και να διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορικών εταιρειών των διαφόρων κρατών μελών και ανάμεσα στα διαφορετικά μέσα μεταφοράς, αποτελεί ένα μέτρο που μπορεί να ωφελήσει τους πάντες. Οι διαπραγματεύσεις ήταν μακρές και κατέληξαν σε διαδικασία συνδιαλλαγής, όπου το βασικό αδιέξοδο αφορούσε τους εθνικούς φορείς επιβολής και το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Εν τέλει, ο κανονισμός πρόκειται να εφαρμοστεί σε όλες τις τακτικές εθνικές ή διασυνοριακές γραμμές, υπό την προϋπόθεση ότι η προγραμματισμένη απόσταση ταξιδιού θα είναι ίση με ή θα υπερβαίνει τα 250 χλμ. («μεγάλη απόσταση»). Ο κανονισμός προβλέπει επίσης την παροχή αποζημίωσης και βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος, δικαιώματα για τους επιβάτες σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης, καθώς και δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου