Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 15. veebruar 2011 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0020/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , kirjalikult. (PT) Ma andsin oma poolthääle sellele raportile, mis käsitleb bussireisijate õigusi. Mul on hea meel, et lõppteksti võib pidada rahuldavaks ja hästi tasakaalustatud kompromissiks, kuna sellega on suudetud tagada reisijate õigused ning samas mitte liigselt koormata vedajaid, kellest enamik on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. Komisjoni ettepanek rakendada kogu ELi hõlmavad reisijate õigused, mis on võrreldavad muude transpordiliikide puhul kehtestatud õigustega, ning tagada eri liikmesriikide vedajate ja eri transpordiliikide jaoks võrdsed tingimused, on meede, mis võib osutuda kasulikuks kõigile. Läbirääkimised kestsid kaua ja lõppesid lepitusmenetlusega, kus peamisteks vaidlusteemadeks olid riiklikud täitevasutused ja määruse reguleerimisala. Lõpptulemusena otsustati, et määrust kohaldatakse kõigi (nii riigisiseste kui ka piiriüleste) regulaarveo teenuste suhtes, kui liini pikkus on vähemalt 250 km pikkune (kaugliinid). Määruses nähakse ette ka hüvitised ja abi õnnetuse korral, reisijate õigused reisi tühistamise ja hilinemise korral ning puudega ja/või piiratud liikumisvõimega inimeste õigused.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika