Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 15. helmikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0020/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista laaditun mietinnön puolesta. Suhtaudun myönteisesti siihen, että lopullinen teksti on tyydyttävä ja tasapainoinen kompromissi, jossa onnistutaan takaamaan matkustajien oikeudet määräämättä samaan aikaan raskasta taakkaa liikenteenharjoittajille, joista monet ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Komission ehdotus panna täytäntöön EU:n laajuiset matkustajien suojelua koskevat oikeudet, jotka ovat verrattavissa muiden liikennemuotojen oikeuksiin, sekä tasapuolisten toimintaolosuhteiden takaaminen eri jäsenvaltioiden ja eri liikennemuotojen liikenneyhtiöiden väliselle kilpailulle, on toimenpide, joka voi hyödyttää kaikkia. Neuvottelut olivat pitkiä ja päättyivät sovittelumenettelyyn, ja niiden merkittävimpänä umpikujana olivat kansalliset täytäntöönpanoelimet ja asetuksen soveltamisala. Loppujen lopuksi asetusta on määrä soveltaa säännölliseen liikenteeseen, sekä kansalliseen että rajatylittävään, kun aikataulun mukainen etäisyys on vähintään 250 kilometriä ("kaukoliikenne") Asetuksessa myös säädetään korvauksista ja avunannosta onnettomuustapauksessa, matkustajien oikeuksista peruutuksen tai viivästyksen yhteydessä ja vammaisten ja/tai liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö