Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 15 lutego 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0020/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania dotyczącego praw pasażerów autobusów i autokarów. Cieszę się, że ostateczny tekst stanowi zadowalający i dobrze wyważony kompromis, ponieważ udało się w nim zapewnić prawa pasażerów, nie nakładając przy tym wielkiego obciążenia na przewoźników, z których wielu to małe i średnie przedsiębiorstwa. Propozycja Komisji dotycząca ustanowienia obowiązujących w całej UE praw ochrony pasażerów, porównywalnych z prawami istniejącymi w innych środkach transportu, a także zapewnienia równych warunków dla przewoźników z różnych państw członkowskich i różnych rodzajów transportu to środek, który może wszystkim przynieść korzyści. Negocjacje były długie i zakończyły się procedurą pojednawczą, w której głównymi punktami spornymi były krajowe organy wykonawcze i zakres rozporządzenia. W ostatecznym rezultacie rozporządzenie będzie miało zastosowanie wobec wszystkich regularnych przewozów krajowych i międzynarodowych, pod warunkiem, że planowany dystans wynosi co najmniej 250 kilometrów (przewóz „długodystansowy”). W rozporządzeniu przewiduje się też odszkodowania i pomoc w razie wypadku, prawa pasażerów w razie odwołania lub spóźnienia oraz prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności