Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 15. februára 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0020/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Vítam skutočnosť, že konečný text predstavuje uspokojujúci a vyvážený kompromis, pretože dokáže zaručiť práva cestujúcich bez toho, aby zároveň predstavoval veľké zaťaženie pre dopravcov, ktorých veľkú časť tvoria malé a stredné podniky. Návrh Komisie o vykonávaní ochrany práv cestujúcich na úrovni EÚ porovnateľných s právami uplatňovanými v iných druhoch dopravy, ako aj zabezpečenie rovnakých podmienok hospodárskej súťaže pre dopravné spoločnosti v rôznych členských štátoch a pre rôzne druhy dopravy je opatrenie, z ktorého môže mať úžitok každý. Rokovania boli dlhé a vyústili do zmierovacieho procesu. Najtvrdším orieškom tohto procesu boli vnútroštátne orgány presadzovania a rozsah pôsobnosti nariadenia. Nariadenie sa napokon má uplatňovať na všetku vnútroštátnu a cezhraničnú dopravu, keď sa plánovaná vzdialenosť rovná alebo je dlhšia ako 250 km (diaľková doprava). Nariadenie ustanovuje aj náhradu a pomoc v prípade nehody, zabezpečuje práva cestujúcich v prípade zrušenia alebo meškania spoja a práva osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia