Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 15 februari 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0020/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet om busspassagerares rättigheter. Jag välkomnar det faktum att den slutliga texten är en tillfredsställande och balanserad kompromiss, eftersom den säkerställer passagerarnas rättigheter utan att utgöra en stor belastning för transportörerna, som ofta är små och medelstora företag. Kommissionens förslag om att upprätta EU-övergripande rättigheter för skydd av passagerare som är jämförbara med de som gäller för andra transportslag och att säkerställa en rättvis konkurrens mellan dels transportörer från olika medlemsstater, dels transportslag, är en åtgärd som kan gynna alla. Förhandlingarna blev långdragna och avslutades med ett förlikningsförfarande där de största dödlägena uppstod kring nationella tillsynsorgan och förordningens räckvidd. I slutändan har förordningen kommit att gälla all nationell och gränsöverskridande linjetrafik under förutsättning att sträckan är minst 250 km (fjärrtrafik). I förordningen föreskrivs även kompensation och assistans i händelse av olycka, passagerares rättigheter vid inställda resor eller förseningar och rättigheter för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy