Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 15 februari 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0020/2011

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), skriftlig. (ET) Jag röstade mot det betänkande om passagerares rättigheter som diskuteras i dag eftersom jag anser att alla EU-medlemsstater inte beaktas i det, och att ett stort antal busstjänster lämnas utanför direktivets tillämpningsområde. Det är uppenbart att 250 km är en för lång sträcka eftersom Malta, Cypern och Luxemburg helt och hållet utesluts. De flesta estniska, lettiska, litauiska, danska, nederländska och belgiska busstjänster utesluts också. Dessvärre måste jag erkänna att den estniska regeringen under förlikningsförfarandet stödde en ännu längre sträcka, nämligen 500 km, vilket skulle ha inneburit att Estland uteslutits helt och hållet. Jag hoppas att den estniska regeringen inom en snar framtid och i takt med att direktivet genomförs i lagstiftningsprocessen tar strid för busspassagerares rättigheter i stället för att gynna bussbolagens lönsamhet.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy