Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 15 февруари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0287/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно новото законодателство за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от леки търговски превозни средства. Решението ми се основава на представените различни данни в редица документи за информация по темата, по-специално, фактът, че в момента тези превозни средства съставляват около 12 % от превозните средства на пътя. Необходимо е да се установят стандарти за емисиите на въглероден диоксид от нови леки търговски превозни средства, за да се избегнат регулаторните пропуски, като също така е важно автомобилният сектор да бъде насърчен да инвестира в нови технологии. Съгласна съм с докладчика, когато той подчертава, че е необходимо секторът на леките търговски превозни средства да последва примера на автомобилния сектор, който се опитва да намали емисиите на въглероден диоксид. За разлика от автомобилите обаче, промените при тези превозни средства не са свързани с тяхната форма или тегло, а с модификации по техните двигатели и механика, което прави процеса много по-бавен и по-скъп. Важно е обаче този технологичен напредък да се насърчава за благото на всички.

 
Правна информация - Политика за поверителност