Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 15. února 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0287/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy o nových právních předpisech stanovujících výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel. Mé rozhodnutí se opírá o různé argumenty a údaje uvedené v jednotlivých podpůrných dokumentech, a to zejména o skutečnost, že tato vozidla tvoří v současné době přibližně 12 % vozidel na pozemních komunikacích. Je třeba nastavit emisní normy CO2 pro nová lehká užitková vozidla, aby se zacelila mezera v právních předpisech, a je také důležité povzbudit automobilový průmysl k investicím do nových technologií. Souhlasím se zpravodajem, když zdůrazňuje, že odvětví lehkých užitkových vozidel musí následovat příkladu automobilového odvětví, které se snaží emise CO2 snížit. Na rozdíl od osobního automobilu se však změny u těchto vozidel netýkají jejich tvaru nebo hmotnosti, ale motory a mechaniky, kvůli čemuž je tento proces mnohem pomalejší a dražší. Přesto je důležité tento technologický pokrok podporovat ku prospěchu všech.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí