Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 15 февруари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0287/2010

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), в писмена форма. (ET) Днес гласувах в подкрепа на обсъждания доклад относно стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства. Смятам, че докладът е необходим с оглед на целите на Европейския съюз във връзка с глобалното затопляне и намаляването на емисиите. Също така трябва да се отбележи, че тъй като въпросните леки търговски превозни средства имат обслужваща функция и се използват предимно от малките и средните предприятия (МСП), важно е техните възможности също да се вземат под внимание, когато се извършват необходимите промени. Искрено вярвам, че за да бъде постигнато наложеното чрез този доклад ниво, се нуждаем от подходящ компромис, който да взема под внимание работещите в Европа МСП и глобалните цели на Европейския съюз.

 
Правна информация - Политика за поверителност