Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0287/2010

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), γραπτώς. (ET) Σήμερα, ψήφισα υπέρ της υπό συζήτηση έκθεσης που αφορά τις προδιαγραφές εκπομπών των καινούργιων ελαφρών εμπορικών οχημάτων. Πιστεύω ότι η έκθεση είναι αναγκαία υπό το πρίσμα των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την παγκόσμια θέρμανση και τη μείωση των εκπομπών. Παρομοίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω ελαφρά εμπορικά οχήματα είναι εξυπηρετικά και χρησιμοποιούνται κυρίως από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), είναι δε σημαντικό να ληφθούν επίσης υπόψη οι δυνατότητές τους όταν εφαρμοστούν οι όποιες αναγκαίες αλλαγές. Ειλικρινά πιστεύω ότι για να επιτύχουμε το επίπεδο που επιβάλλει αυτή η έκθεση χρειαζόμαστε έναν κατάλληλο συμβιβασμό, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και τους παγκόσμιους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου