Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 15 februari 2011 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A7-0287/2010

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), schriftelijk. (ET) Ik heb voor het vandaag behandelde verslag over emissienormen voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen gestemd. In ben van mening dat het verslag nodig is met het oog op de doelen van de Europese Unie inzake de mondiale klimaatverandering en emissiereductie. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat de betrokken lichte bedrijfsvoertuigen een dienst verrichten en vooral worden gebruikt door het MKB, waardoor het belangrijk is dat er bij het doorvoeren van de nodige wijzigingen ook rekening wordt gehouden met hun capaciteiten. Ik ben er vast van overtuigd dat wij, om het niveau te bereiken dat in dit verslag wordt opgelegd, een adequaat compromis nodig hebben waarin rekening wordt gehouden met het MKB in Europa en de mondiale doelen van de Europese Unie.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid