Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 15 lutego 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0287/2010

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), na piśmie (ET) Głosowałem dzisiaj za przyjęciem omawianego sprawozdania, dotyczącego norm emisji z nowych lekkich pojazdów dostawczych. Uważam przedmiotowe sprawozdanie za niezbędne w kontekście celów Unii Europejskiej odnoszących się do globalnego ocieplenia i ograniczenia emisji. Jednocześnie należy zauważyć, że z uwagi na świadczenie usług przez przedmiotowe lekkie pojazdy dostawcze i wykorzystywanie ich głównie przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), należy także uwzględnić ich możliwości przy wdrażaniu wszelkich niezbędnych zmian. Naprawdę uważam, że do osiągnięcia poziomu zakładanego w przedmiotowym sprawozdaniu potrzebujemy odpowiedniego kompromisu, uwzględniającego MŚP prowadzące działalność w Europie oraz globalne cele Unii Europejskiej.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności