Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 15. veebruar 2011 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0001/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjalikult.(PT) Käesolev raport käsitleb seadusandlikku ettepanekut, mis seisneb peamiselt muutmata sätete kodifitseerimises, mis pärinevad kolmest vastu võetud määrusest aastatel 1987–1990 ehk pärast Tšernobõli katastroofi (1986), mil keskkonna radioaktiivse saastatuse küsimus muutus üha olulisemaks. Neis määrustes kehtestatakse radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad kiirgusavarii korral. Määruste sisu koosneb komisjoni esitatud kahetasandilisest sekkumismehhanismist tuuma- või kiirgusavarii korral: a) komisjon võtab viivitamatult vastu ajutise määruse, millega konkreetse juhtumi puhul, kindlaksmääratud alal ja piiratud aja jooksul kohaldatakse radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärasid, mis on toodud ettepaneku I ja III lisas; ning b) ühe kuu jooksul pärast määruse vastuvõtmist teeb komisjon nõukogule ettepaneku seda ajutist määrust kohandada või kinnitada. Hääletan raporti poolt, sest minu arvates on Euroopa Parlamendi esitatud muudatusettepanekud positiivsed ja muudavad teksti kaasaegsele loogikale vastavamaks. Kuna määruse peamine eesmärk on kaitsta rahvatervist, leian, et selle õiguslik alus peaks olema Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 168.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika