Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 15. února 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Doba vyhrazená pro otázky (otázky Komisi)
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE).(NL) Paní předsedající, dnes odpoledne společnost Apple oznámila, že chce zavést nový model pro své předplatitele, ale je přitom zcela jasné, že chce využít svého postavení na trhu, ať už jde o dominantní postavení, nebo ne, aby se dostala k informacím o zákaznících, které mají nyní k dispozici vydavatelé. V dlouhodobém horizontu to může mít neblahý vliv na vydavatele v Evropě stejně jako na pluralitu médií.

Chtěl bych se proto zeptat, zda jste připraveni jednat, nehledě na to, zda se jedná, či nejedná o případ dominantního postavení, a zda se chystáte vůbec nějak převzít iniciativu. Jinými slovy, mohl byste vysvětlit, jaký časový horizont máte v této souvislosti na mysli? Hodlá Komise vyvinout iniciativu v horizontu týdnů, nebo měsíců?

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí