Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

8.3. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A7-0004/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου