Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

8.9. Η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες (A7-0012/2011, Evelyne Gebhardt) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου