Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Antradienis, 2011 m. vasario 15 d. - Strasbūras Tekstas OL

8.13. Maisto produktų radiacinė tarša (A7-0001/2011, Ivo Belet) (balsavimas)
PV
 

- Po balsavimo dėl Klauso-Heinerio Lehnes pranešimo (A7-0021/2011) ir prieš balsavimą dėl Ivo Beleto pranešimą (A7-0001/2011):

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D).(ES) Ponia pirmininke, norėčiau aiškiai pareikšti, kad balsavimas įvyko iš karto po ankstesnio balsavimo ir todėl norėčiau aiškiai pareikšti, kad balsuoju prieš. Nors negalėjau balsuoti, mano balsas yra „prieš“.

Be to, norėjau atkreipti Parlamento dėmesį į tai, kad šis pasiūlymas dėl sprendimo dėl Europos patento dar nagrinėjamas Europos Teisingumo Teisme, kurio sprendimo tikimasi sulaukti kovo 8 d. Todėl ketinau pasiūlyti, kad Parlamentas atidėtų balsavimą dėl Europos patento iki Europos Teisingumo Teismas priims sprendimą dėl su kalbos taisyklėmis susijusio jurisdikcijos klausimo.

Norėčiau, kad tai būtų įrašyta į protokolą.

 
  
 

- Prieš balsavimą dėl 33-io pakeitimo:

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). – Ponia pirmininke, tai žodinis pakeitimas dėl kompensacijų ūkininkams, ir už iniciatyvą dėkojame M. Rivasi. Jis skamba taip: „Ne vėliau kaip 2012 m. kovo mėn. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl žalos atlyginimo mechanizmo, skirto ūkininkams, kurių maisto produktai buvo užteršti tokiais nustatytus didžiausius leistinus kiekius viršijančiais teršalų kiekiais, kad jų negalima tiekti į rinką. Tas mechanizmas turėtų būti grindžiamas principu „teršėjas moka“. Prireikus prie ataskaitos gali būti pridedami teisėkūros pasiūlymai, kuriais siūloma įtvirtinti tokį mechanizmą.“ Tai penkių frakcijų bendras pasiūlymas.

 
  
 

(Žodinis pakeitimas patvirtintas)

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkė. – Balsavimas baigtas.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika