Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 15. února 2011 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla (rozprava)
 4.Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě (rozprava)
 5.Právní stát v Rusku (rozprava)
 6.Oprava k přijatému textu: viz zápis
 7.Výklad jednacího řádu: viz zápis
 8.Hlasování
  8.1.Dohoda mezi ES a Jihoafrickou republikou o obchodu, rozvoji a spolupráci (A7-0018/2011, Eva Joly) (hlasování)
  8.2.Dohody mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (finanční mechanismy na období 2009–2014 a dovoz některých ryb a produktů rybolovu do EU na období 2009–2014) (A7-0372/2010, Maria Eleni Koppa) (hlasování)
  8.3.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Brazílií o některých aspektech leteckých služeb (A7-0004/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (hlasování)
  8.4.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech v souvislosti s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až 2013 (A7-0007/2011, Wim van de Camp) (hlasování)
  8.5.Přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi EU, ES a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (A7-0008/2011, Carlos Coelho) (hlasování)
  8.6.Přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi ES a Švýcarskou konfederací o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku (A7-0013/2011, Monika Hohlmeier) (hlasování)
  8.7.Dohoda mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů (A7-0011/2011, Monica Luisa Macovei) (hlasování)
  8.8.Dohoda mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasů (A7-0010/2011, Ioan Enciu) (hlasování)
  8.9.Provádění směrnice o službách (A7-0012/2011, Evelyne Gebhardt) (hlasování)
  8.10.Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě (A7-0020/2011, Antonio Cancian) (hlasování)
  8.11.Výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla (A7-0287/2010, Martin Callanan) (hlasování)
  8.12.Posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (A7-0021/2011, Klaus-Heiner Lehne) (hlasování)
  8.13.Radioaktivní kontaminace potravin a krmiv (A7-0001/2011, Ivo Belet) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Přijetí změn Smlouvy (rozprava)
 13.Stav evropského azylového systému po nedávném rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (rozprava)
 14.Okamžitá opatření EU na pomoc Itálii a dalším členským státům, které čelí výjimečnému přílivu uprchlíků (rozprava)
 15.Přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy v Evropě (rozprava)
 16.Padělání léčivých přípravků (rozprava)
 17.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Komisi)
 18.Situace v Albánii (rozprava)
 19.Skandál s odposlechy v Bulharsku (rozprava)
 20.Energetická strategie Světové banky (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1387 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (5250 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí