Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 15. februar 2011 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner (forhandling)
 4.Buspassagerer rettigheder (forhandling)
 5.Retsstatsprincippet i Rusland (forhandling)
 6.Berigtigelse: se protokollen.
 7.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen.
 8.Afstemningstid
  8.1.Aftalen EU/Sydafrika om handel, udvikling og samarbejde (A7-0018/2011) (Ordfører: Eva Joly) (afstemning)
  8.2.Aftale mellem EU, Island, Liechtenstein og Norge (finansieringsmekanismer for 2009-2014 og indførsel i EU af visse former for fisk og fiskevarer for 2009-2014) (A7-0372/2010) (Ordfører: Maria Eleni Koppa) (afstemning)
  8.3.Aftale om visse aspekter af lufttrafik mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien (A7-0004/2011) (Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău) (afstemning)
  8.4.Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler om Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 (A7-0007/2011) (Ordfører: Wim van de Camp) (afstemning)
  8.5.Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EU, EF og Schweiz om Schweiz' associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (A7-0008/2011) (Ordfører: Carlos Coelho) (afstemning)
  8.6.Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EF og Schweiz om fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (A7-0013/2011) (Ordfører: Monika Hohlmeier) (afstemning)
  8.7.Aftale EU-Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas (A7-0011/2011) (Ordfører: Monica Luisa Macovei) (afstemning)
  8.8.Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas (A7-0010/2011) (Ordfører: Ioan Enciu) (afstemning)
  8.9.Gennemførelse af servicedirektivet (A7-0012/2011) (Ordfører: Evelyne Gebhardt) (afstemning)
  8.10.Buspassagerers rettigheder (A7-0020/2011) (Ordfører: Antonio Cancian) (afstemning)
  8.11.Præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner (A7-0287/2010 (Ordfører: Martin Callanan) (afstemning)
  8.12.Forstærket samarbejde om indførelse af en fælles patentbeskyttelse (A7-0021/2011) (Ordfører: Klaus-Heiner Lehne) (afstemning)
  8.13.Maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (A7-0001/2011) (Ordfører: Ivo Belet) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Vedtagelse af ændringer til traktaten (forhandling)
 13.Det europæiske asylsystem efter den nylige afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (forhandling)
 14.Øjeblikkelige EU-foranstaltninger til støtte for Italien og andre medlemsstater, der udsættes for ekstraordinære migrationsstrømme (forhandling)
 15.Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa (forhandling)
 16.Forfalskede lægemidler (forhandling)
 17.Spørgetid (Kommissionen)
 18.Situationen i Albanien (forhandling)
 19.Aflytningsskandalen i Bulgarien (forhandling)
 20.Verdensbankens energistrategi (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (1335 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (5467 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik