Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Προδιαγραφές απόδοσης όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων από καινούργια ελαφρά εμπορικά οχήματα (συζήτηση)
 4.Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν (συζήτηση)
 5.Το κράτος δικαίου στη Ρωσία (συζήτηση)
 6.Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Τροποποίηση της συμφωνίας ΕΚ-Νοτίου Αφρικής για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία (A7-0018/2011, Eva Joly) (ψηφοφορία)
  8.2.Συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας (θέσπιση χρηματοδοτικών μηχανισμών για την περίοδο 2009-2014 και εισαγωγές στην ΕΕ ορισμένων ψαριών και προϊόντων αλιείας για την περίοδο 2009-2014) (A7-0372/2010, Μαρία Ελένη Κοππά) (ψηφοφορία)
  8.3.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A7-0004/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (ψηφοφορία)
  8.4.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013 (A7-0007/2011, Wim van de Camp) (ψηφοφορία)
  8.5.Προσχώρηση του Λιχτενστάιν στη συμφωνία ΕΕ-ΕΚ-Ελβετίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (A7-0008/2011, Carlos Coelho) (ψηφοφορία)
  8.6.Προσχώρηση του Λιχτενστάιν στη συμφωνία ΕΚ-Ελβετίας σχετικά με τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία (A7-0013/2011, Monika Hohlmeier) (ψηφοφορία)
  8.7.Συμφωνία EE - Βραζιλίας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους κοινών διαβατηρίων (A7-0011/2011, Monica Luisa Macovei) (ψηφοφορία)
  8.8.Συμφωνία ΕΕ - Βραζιλίας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών, υπηρεσιακών ή επίσημων διαβατηρίων (A7-0010/2011, Ioan Enciu) (ψηφοφορία)
  8.9.Η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες (A7-0012/2011, Evelyne Gebhardt) (ψηφοφορία)
  8.10.Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν (A7-0020/2011, Antonio Cancian) (ψηφοφορία)
  8.11.Προδιαγραφές απόδοσης όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων από καινούργια ελαφρά εμπορικά οχήματα (A7-0287/2010, Martin Callanan) (ψηφοφορία)
  8.12.Ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά την ενιαία προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (A7-0021/2011, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  8.13.Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (A7-0001/2011, Ivo Belet) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των τροποποιήσεων της Συνθήκης (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου μετά την τελευταία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (συζήτηση)
 14.Άμεσα μέτρα της ΕΕ για τη στήριξη της Ιταλίας και άλλων κρατών μελών που επηρεάζονται από έκτακτη συρροή μεταναστών (συζήτηση)
 15.Προς επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα (συζήτηση)
 16.Ψευδεπίγραφα φάρμακα (συζήτηση)
 17.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 18.Η κατάσταση στην Αλβανία (συζήτηση)
 19.Το σκάνδαλο της υποκλοπής κλήσεων στη Βουλγαρία (συζήτηση)
 20.Η ενεργειακή στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (2370 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (5031 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου