Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 15. helmikuuta 2011 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Päästönormien asettaminen uusille kevyille hyötyajoneuvoille (keskustelu)
 4.Matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä (keskustelu)
 5.Oikeusvaltioperiaate Venäjällä (keskustelu)
 6.Oikaisu hyväksyttyyn tekstiin: ks. pöytäkirja
 7.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.EY:n ja Etelä-Afrikan välinen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskeva sopimus (A7-0018/2011, Eva Joly) (äänestys)
  8.2.EU:n sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan väliset sopimukset (vuosia 2009–2014 koskevat rahoitusjärjestelmät ja tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuonti EU:hun vuosina 2009–2014) (A7-0372/2010, Maria Eleni Koppa) (äänestys)
  8.3.EY:n ja Brasilian välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus (A7-0004/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (äänestys)
  8.4.Vuosiksi 2007–2013 perustetun ulkorajarahaston täydentäviä sääntöjä koskeva EY:n ja Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin välinen sopimus (A7-0007/2011, Wim van de Camp) (äänestys)
  8.5.Liechtensteinin liittyminen EU:n, EY:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (A7-0008/2011, Carlos Coelho) (äänestys)
  8.6.Liechtensteinin liittyminen EY:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (A7-0013/2011, Monika Hohlmeier) (äänestys)
  8.7.EU:n ja Brasilian välinen tavallisen passin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A7-0011/2011, Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  8.8.EU:n ja Brasilian välinen diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A7-0010/2011, Ioan Enciu) (äänestys)
  8.9.Palveludirektiivin täytäntöönpano (A7-0012/2011, Evelyne Gebhardt) (äänestys)
  8.10.Matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä (A7-0020/2011, Antonio Cancian) (äänestys)
  8.11.Päästönormien asettaminen uusille kevyille hyötyajoneuvoille (A7-0287/2010, Martin Callanan) (äänestys)
  8.12.Tiiviimpi yhteistyö yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi (A7-0021/2011, Klaus-Heiner Lehne) (äänestys)
  8.13.Elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivinen saastuminen (A7-0001/2011, Ivo Belet) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Perussopimukseen tehtävien muutosten hyväksyminen (keskustelu)
 13.Eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tila Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen hiljattain tekemän päätöksen jälkeen (keskustelu)
 14.EU:n välittömät tukitoimenpiteet Italialle ja muille jäsenvaltioille, joihin kohdistuu epätavallisen suuria muuttovirtoja (keskustelu)
 15.Riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen (keskustelu)
 16.Väärennetyt lääkkeet (keskustelu)
 17.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 18.Albanian tilanne (keskustelu)
 19.Salakuunteluskandaali Bulgariassa (keskustelu)
 20.Maailmanpankin energiastrategia (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1399 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (5274 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö