Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2011. február 15., Kedd - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.Az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények (vita)
 4.Az autóbusszal közlekedő utasok jogai (vita)
 5.A jogállamiság Oroszországban (vita)
 6.Helyesbítés elfogadott szöveghez: lásd a jegyzőkönyvet
 7.Az eljárási szabályzat értelmezése: lásd a jegyzőkönyvet
 8.Szavazások órája
  8.1.Az EK és Dél-Afrika közötti, a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás (A7-0018/2011, Eva Joly) (szavazás)
  8.2.Az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti megállapodások (finanszírozási mechanizmusok a 2009–2014 közötti időszakra és egyes halak és halászati termékek EU-ba történő behozatala 2009–2014 között) (A7-0372/2010, Maria Eleni Koppa) (szavazás)
  8.3.Az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás (A7-0004/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (szavazás)
  8.4.Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2007–2013 közötti időszakra létrehozott Külső Határok Alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodás (A7-0007/2011, Wim van de Camp) (szavazás)
  8.5.Lichtenstein csatlakozása az Európai Unió, az Európai Közösség és Svájc közötti, Svájcnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz (A7-0008/2011, Carlos Coelho) (szavazás)
  8.6.Lichtenstein csatlakozása az Európai Közösség és Svájc közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározásáról szóló megállapodáshoz (A7-0013/2011, Monika Hohlmeier) (szavazás)
  8.7.Az EU és Brazília közötti, a közönséges útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás (A7-0011/2011, Monica Luisa Macovei) (szavazás)
  8.8.Az EU és Brazília közötti, a diplomáciai, szolgálati vagy hivatalos útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás (A7-0010/2011, Ioan Enciu) (szavazás)
  8.9.A szolgáltatási irányelv végrehajtása (A7-0012/2011, Evelyne Gebhardt) (szavazás)
  8.10.Az autóbusszal közlekedő utasok jogai (A7-0020/2011, Antonio Cancian) (szavazás)
  8.11.Az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények (A7-0287/2010, Martin Callanan) (szavazás)
  8.12.Megerősített együttműködés az egységes szabadalmi oltalom létrehozása területén (A7-0021/2011, Klaus-Heiner Lehne) (szavazás)
  8.13.Az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége (A7-0001/2011, Ivo Belet) (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 12.A Szerződés módosításainak elfogadása (vita)
 13.Az európai menedékjogi rendszer helyzete az Emberi Jogok Európai Bíróságának egy friss határozatát követően (vita)
 14.Azonnali uniós intézkedések a kivételes migrációs áramlások által érintett Olaszország és más tagállamok támogatására (vita)
 15.Megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek (vita)
 16.Hamisított gyógyszerek (vita)
 17.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 18.Az albániai helyzet (vita)
 19.Lehallgatási botrány Bulgáriában (vita)
 20.A Világbank energiastratégiája (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 22.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (1475 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (5456 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat