Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2011 m. vasario 15 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos (diskusijos)
 4.Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės (diskusijos)
 5.Įstatymo viršenybė Rusijoje (diskusijos)
 6.Priimto teksto klaidų ištaisymas (žr. protokolą)
 7.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas (žr. protokolą)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.EB ir Pietų Afrikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimas (A7-0018/2011, Eva Joly) (balsavimas)
  8.2.Europos Sąjungos ir Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos susitarimai (2009–2014 m. finansiniai mechanizmai ir nuostatos, taikomos tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims ir žuvininkystės produktams 2009–2014 m.) (A7-0372/2010, Maria Eleni Koppa) (balsavimas)
  8.3.Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų (A7-0004/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (balsavimas)
  8.4.Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su Išorės sienų fondu 2007–2013 m. laikotarpiu (A7-0007/2011, Wim van de Camp) (balsavimas)
  8.5.Lichtenšteino prisijungimas prie ES, EB ir Šveicarijos susitarimo dėl Šveicarijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (A7-0008/2011, Carlos Coelho) (balsavimas)
  8.6.Lichtenšteino prisijungimas prie EB ir Šveicarijos susitarimo dėl valstybės, atsakingos už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, nustatymo (A7-0013/2011, Monika Hohlmeier) (balsavimas)
  8.7.Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo paprastų pasų turėtojams (A7-0011/2011, Monica Luisa Macovei) (balsavimas)
  8.8.Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo diplomatinių, tarnybinių arba oficialių pasų turėtojams (A7-0010/2011, Ioan Enciu) (balsavimas)
  8.9.Paslaugų direktyvos 2006/123/EB įgyvendinimas (A7-0012/2011, Evelyne Gebhardt) (balsavimas)
  8.10.Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės (A7-0020/2011, Antonio Cancian) (balsavimas)
  8.11.Naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos (A7-0287/2010, Martin Callanan) (balsavimas)
  8.12.Tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą (A7-0021/2011, Klaus-Heiner Lehne) (balsavimas)
  8.13.Maisto produktų radiacinė tarša (A7-0001/2011, Ivo Belet) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokolą)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 12.Sutarties pakeitimų tvirtinimas (diskusijos)
 13.Europos prieglobsčio sistemos būklė po neseniai priimto Europos žmogaus teisių teismo sprendimo (diskusijos)
 14.Neatidėliotinos ES priemonės siekiant paremti Italiją ir kitas valstybes nares, susiduriančias su itin dideliais migracijos srautais (diskusijos)
 15.Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos (diskusijos)
 16.Falsifikuoti vaistai (diskusijos)
 17.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 18.Padėtis Albanijoje (diskusijos)
 19.Slapto pasiklausymo skandalas Bulgarijoje (diskusijos)
 20.Pasaulio banko energetikos strategija (diskusija)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė: žr. protokolą.
 22.Posėdžio pabaiga.
Diskusijos
Tekstas OL (1349 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (5039 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika